BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH
   ENGLISH         WEBMAIL         LIÊN HỆ         JAPANESE      
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang về làm việc tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh | CẨM NANG BẢO VỆ MÔI TRUỜNG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP | NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỬA ĐỔI NĂM 2014 | Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên-Môi trường | Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hòa Bình | Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên- Môi trường | Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nư | Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định vè thu tiền sử dụng đất | Lãnh đạo UBND tỉnh Hoà Bình, Lãnh đạo BQLCKCN tỉnh dự Hội nghị toàn quốc ngành KH-ĐT năm 2014 | Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại | Nghị định số 47/2014/NĐ-CP | Nghị định số 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất |

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thời tiếtThời tiết
Thời tiếtTỷ giá ngoại tệ
Thời tiếtGiá vàng
Thời tiếtChứng khoán
HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
Tin tức & Sự kiện   
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang về làm việc tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Sáng ngày 12-9-2014, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình đã về làm việc tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2014; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2014. Tham gia đoàn công tác của đồng chí Chủ tịch có các đồng chí Lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường.

đọc tiếp..

08/09/2014 15:22
CẨM NANG BẢO VỆ MÔI TRUỜNG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Năm 2014, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình đã tiến hành biên soạn và in ấn “Cẩm nang bảo vệ môi trường dành cho chủ Doanh nghiệp” để phân phối đến các doanh nghiệp. Trong năm vừa qua, các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường đã có những thay đổi và có các văn bản mới thay thế cho các văn bản trước đây. Do đó, để kịp thời cung cấp các thông tin và các quy định mới của pháp luật bảo vệ môi trường đến chủ các cơ sở sản xuất, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình đã tổ chức biên soạn tài liệu nhằm cập nhật các quy định mới nhất về bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp cần phải biết, phải thực hiện kể từ khi chuẩn bị thành lập đến khi đi vào sản xuất ổn định. Đây là tài liệu hướng dẫn rất hữu ích dành cho các Doanh nghiệp để thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường cho cơ sở sản xuất của mình; đồng thời cũng là tài liệu tuyên truyền bổ ích dành cho các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về môi trường.

đọc tiếp..

NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỬA ĐỔI NĂM 2014
Luật BVMT sửa đổi (Luật BVMT 2014) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) khóa XIII, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 23/6/2014 sau hai kỳ họp của Quốc hội và các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan có liên quan. Luật BVMT 2014 gồm 20 chương và 170 điều so với Luật BVMT 2005 là 15 chương và 136 điều. Luật BVMT 2014 kế thừa những nội dung và cấu trúc cơ bản của Luật BVMT 2005; khắc phục hạn chế của những điều khoản thiếu tính thực thi; luật hóa những chủ trương, chính sách mới về BVMT; mở rộng và cụ thể hóa một số nội dung về BVMT; xử lý những trùng lặp và mâu thuẫn với các luật khác để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; tạo tiền đề pháp lý để xây dựng các nghị định về BVMT và xây dựng các luật về bảo vệ các thành phần môi trường trong tương lai.

đọc tiếp..

26/08/2014 15:13
Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên-Môi trường
Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

đọc tiếp..

Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
Ban hành Quy định bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

đọc tiếp..

26/08/2014 11:57
Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên- Môi trường
quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

đọc tiếp..

26/08/2014 11:37
Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nư

đọc tiếp..

26/08/2014 11:33
Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định vè thu tiền sử dụng đất

đọc tiếp..

Lãnh đạo UBND tỉnh Hoà Bình, Lãnh đạo BQLCKCN tỉnh dự Hội nghị toàn quốc ngành KH-ĐT năm 2014
Trong 2 ngày 07 và 08 tháng 8 năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị toàn quốc ngành kế hoạch và đầu tư năm 2014 tại Thành phố Đà nẵng. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Dự hội nghị còn có lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương; các Bộ, ngành Trung ương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 63 tỉnh thành phố và cán bộ làm công tác kế hoạch trong cả nước.

đọc tiếp..

26/06/2014 15:55
Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại

đọc tiếp..

26/06/2014 15:50
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP

đọc tiếp..

26/06/2014 15:48
Nghị định số 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất

đọc tiếp..

THỜI GIAN LÀ VÀNG
TIN VẮN
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 Sáng 18/9, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với lãnh đạo BQL các KCN tỉnh. Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi Trường, Nội Vụ, Lao động Thương binh và Xã hôi, Công Thương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT

  Ngày 21/01/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2013 và thay thế Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, trường hợp nhà đầu tư làm thủ tục có liên quan đến đăng ký doanh nghiệp từ thời điểm 15/4/2013, đề nghị nhà đầu tư chú ý sử dụng các biểu mẫu tại Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT thay cho các biểu mẫu hiện hành./.

PTTH (XTĐT)

18/3/2013

TIÊU ĐIỂM
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang về làm việc tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Lãnh đạo UBND tỉnh Hoà Bình, Lãnh đạo BQLCKCN tỉnh dự Hội nghị toàn quốc ngành KH-ĐT năm 2014
Công văn số 201 /BQLKCN-QLMT ngày 28/5/2014 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Công văn số 242 /BQLKCN- ĐD&QLDN ngày 17/6/2014 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Thông tư 22/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
HƯỚNG DẪN THU GOM, LƯU TRỮ, BẢO QUẢN VÀ DÁN NHÃN CHẤT THẢI NGUY HẠI (CTNH)
Giám sát công tác quản lý và thu hút các dự án đầu tư tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hoà
Hội diễn Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 11 năm thành lập Công ty TNHH Sankoh Việt Nam
QUẢNG CÁO
ENGLISH   |   WEBMAIL   |   LIÊN HỆ   |   JAPANESE   |   
Tim viec san go Mekong cruises shop ban hang halong hotels
BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình. Bản quyền thuộc: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hoà Bình
Giấy phép số 02/GP-TTĐT do  Cục Quản lý Phát thanh -Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông Tin - Truyền Thông cấp ngày 05/1/2010. 
Chịu trách nhiệm chính: Dương Như Rụ, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp. Địa chỉ: Số 670 - Đường Trần Hưng Đạo, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. Số điện thoại: 0218.3851029 hoặc 0218.3897052; Fax: 0218.3851029. 

 

Tai facebook

Tai ch play

Tai zalo

Tai photowonder

Tai camera360

Tai game ai la trieu phu

Tai viber

Tai avatar

Bigone

Phong van truyen ky

Tai ucweb

Tai tubemate

Huong dan ca cuoc

Ca cuoc bong da

Ca do bong da

Ty le ca cuoc bong da

link bong88, link ibet888, link sbobet

bong88, ibet888, sbobet

Phong van truyen ky Tai ucweb Tai tubemate tai game iwin tai iwin tai game avatar cho dien thoai tai game avatar Agel viet nam lua dao agel Unicity vietnam lua dao Unicity vietnam lua dao unicity vietnam lua dao Unicity vietnam lua dao Unicity lua dao Unicity Vietnam lua dao Agel, agel vietnam lua dao Agel viet nam lua dao Agel Unicity Sản phẩm Unicity Vietnam lừa đảo Tai game mod mien phi wap tai game mien phi Tai game mobile mien phi tai game facebook mien phi tai game dien thoai mien phi tai game android mien phi Thong tin dao tao dai hoc Dien dan marketing
Design by TASCOM